Az iskola diákjai a neten

«« Vissza ««

Horváth Tibor 1981 IV. c

Dr. Horváth Tibor alezredes

(Kivonat az Internetről)
 
Dr. Horváth Tibor
 
Iskolák:
Budapesti Műszaki Egyetem, Természet- és Társadalomtud. Kar, Építőmérnök–tanár szak, 1995.
Kalinyingrádi Hadmérnökképző Intézet, Erődítményépítő–mérnök szak, 1981–1986.
Honosítva: Művelődésügyi Minisztérium 1986.
Budapesti Műszaki Egyetem, Építőmérnöki Kar, 1989.
Bagi Ilona Finommechanikai és Műszeripari Szakközépiskola, 601. elektronikai műszerész, 1977–1981.
 
Tudományos képzés, fokozatszerzés:

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, Hadtudomány, 1997–1999.

PhD értekezés védése „summa cum laude” minősítéssel és doktori avatás 2003.
„A személyi állomány védelmét biztosító erődítési építmények fejlődésének vizsgálata és a továbbfejlesztés lehetséges irányai”

 

 
Nyelvismeret:
Angol nyelv „C” típusú középfok, STANAG 6001, 2,2,1.5,2
Ukrán nyelv „C” típusú középfok;
Orosz nyelv „C” típusú felsőfok.
 
Beosztások:
 • MH 1 Honvéd Tűzszerész és Hadihajós Zászlóalj, parancsnokhelyettes, 2007. Budapest;
 • HM Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség, Programtervezési és Vezetési Igazgatóság, Tervezési és Koordináló Osztály, kiemelt főtiszt (osztályvezető-helyettes), 2007. Budapest;
 • MH Összhaderőnemi Logisztikai és Támogató Parancsnokság, Biztonságtechnikai Alosztály, alosztályvezető, 2005. Budapest;
 • MH Összhaderőnemi Logisztikai és Támogató Parancsnokság, MH Létesítményfőnökség, kiemelt mérnök főtiszt (főnökhelyettes), 2001. Budapest;
 • Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, Műszaki Hadműveleti–Harcászati Tanszék, egyetemi adjunktus, 1999. Budapest;
 • Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, Tudományos Osztály, főmunkatárs, 1997. Budapest;
  MH Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, Kossuth Lajos Katonai Főiskolai Kar, Tudományszervező részleg, 1997. Szentendre;
 • MH Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, Kossuth Lajos Katonai Főiskolai Kar, Kiképzési Osztály, műszaki kiképző főtiszt, 1996. Szentendre;
 • MH Kossuth Lajos Katonai Főiskola, Műszaki Szaktanszék, Robbantás–műszaki zárás szakcsoport, főiskolai docens, 1995. Szentendre;
 • MN Kossuth Lajos Katonai Főiskola, Katonai és Közlekedési Építő Szaktanszék, oktató, 1987. Szentendre;
 • MN 46. Önálló Hadihajós Dandár, Flotilla „M” osztály, Aknafigyelő alosztály, 1. szakaszparancsnok, majd alosztályparancsnok. 1986. Budapest.
 
Előmenetel:
Alezredes: 2001– soron kívül;
Őrnagy: 1997–2001. soron kívül;
Százados: 1995–1997.
Főhadnagy: 1990–1995.
Hadnagy: 1986–1990.
 
Elismerések:
A honvédelmi miniszter a nemzetközi békemisszió során végzett munkája elismeréséül „Békefenntartásért Szolgálati Jelet” adományozott. 2006. NATO Medal az 5. cikkelyen kívüli műveletben való részvételért. 2006.
A védelmi felkészítés és a gazdaságmozgósítás területén végzett kiemelkedő munkája elismeréseként pénzjutalom. Dr. Fapál László a HM közigazgatási államtitkára. 2005.
A Magyar Műszaki Kontingens állományában végzett kiemelkedő munkája elismeréséül I. osztályú Szolgálati Jelet adományozott a Honvédelmi Miniszter 2001.
Nemzetközi békemisszió során végzett munkája elismeréséül Békefenntartási Szolgálati Jelet adományozott a Honvédelmi Miniszter, 2000.
Nemzetközi békemisszió során végzett munkája elismeréséül Békefenntartási Szolgálati Jelet adományozott a Honvédelmi Miniszter, 2001.
Tiszti Szolgálati Jel II. fokozata 20 év után, 2002.
II. osztályú Szolgálati Jelet adományozott a Honvédelmi Miniszter, 1999.
Tiszti Szolgálati Jel III. fokozatát 10 év után adományozta a Honvédelmi Miniszter, 1994.
Békefenntartásért NATO kitüntetés, 1999. és 2001-ben 3 alkalommal.
 
Tudományos elismerések:
Tudományos diákköri oklevél, 1984. Kalinyingrád;
A XXIII. OTDK Hadtudományi Szekciójának megszervezésében való eredményes közreműködésért. 1997.
A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem rektora az intézményi tudományos diákköri tevékenységben végzett kiemelkedő munkáért tiszteletdíjat adományozott. 1998.
A HM Oktatási és Tudományszervező Főosztály főosztályvezetője a doktori képzésben végzett átlagon felüli munkáért tudományos tiszteletdíjat adományozott. 1998.
A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem rektora a doktori képzésben kifejtett kiemelkedő munkájáért „A Magyar Tudomány Napja 1998.” alkalmából tudományos tiszteletdíjban részesített. 1998.
Magyar Tudományos Akadémia Bolyai János Kutatási Ösztöndíj. 1999. szeptember 01-től 2002. augusztus 31-ig.
Oklevél a magyar hadtudomány érdekében kifejtett kimagasló tevékenysége elismeréséül a Magyar Hadtudományi Társaság megalakulásának 10. évfordulóján. 2000.
A Magyar Honvédség Tudományszervező Tanácsa 2000. évi hadtudományi pályázatára benyújtott tanulmányáért tudományos tiszteletdíjban részesített. 2000.
Magyar Tudományos Akadémia Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Kuratóriuma az 1999–2002. között végzett kiemelkedő kutatói munkáért elismerő oklevelet adományozott. 2003.
 
 A kivonat készült: 2009. augusztus hóban
 
 

 

«« Vissza ««Észrevételeket és javaslatokat a dokaistvanne@gmail.com e-mail címre várjuk.