Kalmár Eszter

«« Vissza ««

Szak: 
magyar - latin nyelv és irodalom
Beosztás: 
1943- 1949-ig az iskola második igazgatója
Tanítási időszak: 
1931-től 1949-ig
Egyéb: 
Iskolaalapító Forrás: Kökény Sándorné: A pesterzsébeti leánygimnázium - Bagi Ilona Gimnázium emlékkönyve
Ismertető: 

Osztályfőnök: 1936. 1940.

 

"Kalmár Eszter 1905-ben született Lőcsén. A budapesti Mária Terézia Leánygimnáziumba járt. A Pázmány Péter Tudományegyetemen magyar és latin nyelv és irodalom szakon szerzett középiskolai tanári oklevelet" (Emlékkönyv 22. oldal)

 

Idézet az 1942/43. tanév évkönyvéből:

"Kalmár Ilona iskolaalapító és első igazgató, utódjául testvérét, Kalmár Eszter rendes tanárt, igazgatóhelyettest jelölte ki; a vallás- és közoktatásügyi miniszter jóváhagyólag tudomásul vette, hogy Kalmár Eszter vállalja a leánygimnázium fenntartását és igazgatását. Kalmár Eszter személye biztosíték volt rá, hogy az iskola szellemisége nem változik; érezhette kollégái segítőkészségét, de feladata így is nagy súllyal nehezedett rá."    (Emlékkönyv 46. oldal)

 

Idézet Az iskola története első fejezetéből:

"Későbbi visszatekintés alapján, - ahogyan Bayer Istvánné is tette a 30 éves évfordulón  - alapítóként kell megemlékezni Kalmár Eszterről is, aki kezdettől fogva az iskola tanára, majd igazgatóhelyettese, végül igazgatója volt, 1949. december 28-án bekövetkezett haláláig." (Emlékkönyv 22. old.)

 

 

 

 

Kalmár Eszter a fotón a tantestületi csoport szélén látható.

 

 

 

"A pesterzsébeti Állami Leánygimnáziumot Kalmár Eszter, az alapító Kalmár Ilona húga vezette az első időben, egészen haláláig.

 

Kalmár Eszter igen-igen művelt, humánus ember volt. Csendes, határozott  modorát, komoly tudását, intelligenciáját ma is emlegetik, akik hajdan tanítványai, tanártársai voltak." 

Idézet a Kökény Sándorné: A pesterzsébeti leánygimnázium - Bagi Ilona Gimnázium emlékkönyvéből  (191. old.) dr. Bayer Istvánné útmutatásával készült írásból, amely az Erzsébeti Diák 1961. novemberi számában vezércikk volt a 30 éves Bagi Ilona Leánygimnázium köszöntésére.

 

 

 

Kökény Sándorné: A pesterzsébeti leánygimnázium - Bagi Ilona Gimnázium emlékkönyvében (308. old.)
Makay Magdolna is megemlékezik Kalmár Eszterről:
"Kalmár Eszter közelebb tudott az emberekhez kerülni. Több kedvesség volt benne, jobban fel tudott oldódni. Rendkívül olvasott, nagyon művelt volt."    1989. szeptember 27.

 

Tantestület menüpontban olvasható:  A magán-leánygimnázium évei - 1931-től 1948-ig, Kalmár Eszter igazgató 1948-tól

 

Megemlékezés tanárainkról - Kalmár Eszter- Gergely Zoltánné Simon Gizella 1936  1961

«« Vissza ««Észrevételeket és javaslatokat a dokaistvanne@gmail.com e-mail címre várjuk.