Az iskola tanárai az Interneten

«« Vissza ««

Kőváry Károly életrajza

(Sulinet)

 

Kõváry Károly 1923. május 10-én született Rákospalotán. A négy gimnáziumi tanévét Szegeden 

töltötte a piaristáknál, ott is érettségizett 1941-ben. Érettségi után jelentkezett a Piarista Rendbe.

A Vácott eltöltött noviciátusi év után került a Kalazantinumba, majd pedig a Pázmány Péter Tudomány-egyetemre, matematika - fizika szakra.
1947. június 22-én szentelték pappá.

 

1948-ban államosították az egyházi iskolákat, ezért õ is lelkipásztori feladatokat látott el; elõször

az Örökimádás, majd pedig a Kõbányai Lengyel lelkészségeken. Amikor 1952-ben a lelkipásztori szolgálatot sem engedélyezték már számára, akkor kezdett el tanítani rendfõnöki engedéllyel.

 

Elõször Pesterzsébeten, a Kossuth Lajos Gimnáziumban egy évet, majd ezután a Bagi Ilona Gimnáziumban tíz évet, 1963-tól pedig a Fazekas Mihály Gimnáziumban, ahol 28 évig tanított.

Itt a speciális matematikai osztályokat tanította és emellett a vezetõ tanári feladatokat is ellátta.

 

 

Tanítványai sok kiemelkedõ eredményt értek el a matematikai versenyeken, több mint húsz diákja nyert díjat az évek során a Nemzetközi Matematikai Diákolimpián. Az OKTV-n és a többi országos évfolyamversenyen még ennél is több tanítványa szerepelt sikeresen. Egykori diákjai ma Magyarország mellett Európa és Amerika legkülönbözõbb híres egyetemein tanítanak, komoly tudományos munkássággal rendelkeznek, és többen közülük itthon akadémikusok.

Matematika tanárok egész generációját nevelte ki: több iskolában tanítanak egykori tanítványai, akik az õ szellemében nevelik diákjaikat a matematika szeretetére és egymás megértésére. Aktívan részt vett a budapesti pedagógusok továbbképzésében, hosszú ideig szerepet vállalt a tanárképzésben is, mint a Szegedi Tanárképzõ Fõiskola levelezõ hallgatóinak konzultációvezetõje.

 

Amikor 1991-ben Vácott újra indult a Piarista Gimnázium, akkor elfogadta a tartományfõnök felkérésére az igazgatói feladatot. 1999-ben átadta a vezérbotot a fiatalabbaknak, ettõl kezdve csak a tanítást folytatta tovább. 79 évesen is aktív tagja a tantestületnek: matematika fakultációt tanít, verseny szakkört tart, lelkipásztori feladatokat lát el a diákok között.
Öt évtizedes nevelõi munka áll mögötte.
Mondhatjuk azt, hogy három generációt nevelt, oktatott, hiszen elsõ tanítványainak nemcsak gyermekeit, hanem már unokáit is tanította. Az évtizedek során kiváló tanárokat és tudósokat formált emberré. Nemcsak a matematika oktatásában, hanem a tudományos életben is tevékeny részt vállalt. 1964 óta tagja a Bolyai Társulatnak, ahol 1975-tõl egészen 1993-ig az alelnöki tisztet is betöltötte.

 

 

Áldozatos munkáját különbözõ kitüntetésekkel ismerték el.

 

1968-ban és 1983-ban Beke Manó emlékdíjat kapott.
1997. június 1-én Göncz Árpád köztársasági elnök a Magyar Köztársaság Arany Érdemkeresztjével tüntette ki.
2001 decemberében pedig öt évtizedes munkáját a Rátz László Életműdíjjal ismerték el.

 


2002.06.25. Kõváry atya kitüntetése
Kõváry Károly Sch.P. ("Kavics") iskolánk matematika tanára Rátz László Életműdíjat kapott.
Gratulálunk a kitüntetéséhez! Májusban lépett be a 80. életévébe! Jó egészséget kívánunk Neki!

 

2002.11.05. Iskolaújság újabb száma
Károly nap alkalmából szeretettel köszöntjük iskolánk volt igazgatóját, Kõváry Károly atyát.
Sajnos, névnapja elõtt ismét kórházban töltött egy hetet. A probléma ugyanaz, rejtélyes okokból tartósan magas lesz a pulzusa.
Már szerencsére itthon van, és újból tanít, de a téli idõszakban egészségi állapota már nem javult.

 

2003. március 12-én, életének 80. évében elhunyt.

Tisztelettel emlékeztek meg Róla a Fazekas Gimnázium tanárai és diákjai.

 

 

Az oldalt összeállította Dóka Istvánné sz. Rácz Mária 1966 IV. e

 

«« Vissza ««Észrevételeket és javaslatokat a dokaistvanne@gmail.com e-mail címre várjuk.