Dr. Károlyi Károlyné

«« Vissza ««

Szak: 
biológia
Beosztás: 
tanár
Tanítási időszak: 
1951-től 1958-ig
Egyéb: 
A fotó az 1956 IV. c osztály tablóján látható. A tablót beküldte: Nechodoma Anna Földvári Miklósné
Ismertető: 

Leánykori név: dr. Harsányi Lujza

 

Osztályfőnök: 1956. IV. c

 

 

"dr Károlyi Károlyné dr. Harsányi Lujza egyetemi oktató volt az osztályfőnökünk és biológia tanárunk."

- olvasható Márton Béláné Karvaly Hajnalka (1956 IV. c), 2011. január 28-i

szerkesztőségünkhöz küldött levelében, büszkeséggel és tisztelettel emlékezvén Rá. 

(Az osztályfőnök arcképe a tablóképről került kiemelésre.)

 

 

"Az 1958/59. tanév évkönyvében olvasható: Az elmúlt iskolaév végén felettes hatóságunk

magasabb beosztásba helyezte Varró Hedvig és dr. Károlyi Károlyné kartársakat."  (Emlékkönyv 49. oldal)

 

 

A Csiliben 1990-ben megtartott Bagis találkozóra meghívott és megjelent tanárok szeretetteljes köszöntése után felsorolásra kerültek azon kedves tanárok nevei, akik már nem jelenhettek meg ezen az iskolai összejövetelen.

„Nevük felsorolásával emlékezünk Rájuk.” - hangzottak el Krassói Kornélia kedves szavai, aki a Leánygimnázium Baráti Körének ünnepélyes megalakulásán a megnyitó beszédet tartotta. (Emlékkönyv 210. oldal)

 

A névsorban volt olvasható dr. Károlyi Károlyné neve is.

E honlapon is tisztelettel emlékezünk meg Róla.

 

Dr. Károlyi Károlynéra emlékezve

 

«« Vissza ««Észrevételeket és javaslatokat a dokaistvanne@gmail.com e-mail címre várjuk.