Dr. Györgyfalvay Dezsőné

«« Vissza ««

Szak: 
matematika-fizika-kémia-testnevelés
Beosztás: 
tanár
Tanítási időszak: 
1932-tól 1951-ig
Egyéb: 
Az iskola első tantestültének alapító tagja. Arckép az 1940 a osztály érettségi tablóján látható.
Ismertető: 

Leánykori neve: Beöthy Anna


Egy volt diák, később pedagógus - Bánki Irén 1944 - emlékezik tanáraira 

Budapest 2001 

"Nagy szeretettel emlékszem dr. Györgyfalvay Dezsőnére, aki fizikát, kémiát, testnevelést tanított nekünk.

Logikus órafelépítéssel, világos, érthető magyarázataival közel tudta hozzánk hozni a legnehezebb természettudományos fogalmakat is. Kíváncsian és örömmel figyelte és segítette gondolkodási képességeink fejlődését. Tudott örülni minden önálló gondolatnak.

 

Mindig az egész embert nézte. Testnevelési órán nem csak a fizikai adottságok alapján értékelte a munkánkat, hanem figyelembe vette az igyekezetet, a teljesítőképesség maximumára való  törekvést.

Mindig azt éreztem, hogy fontosak vagyunk a számára."

 

Forrás: Kökény Sándorné: A pesterzsébeti leánygimnázium -

Bagi Ilona Gimnázium emlékkönyve (291. old.)

 

 

 
A Csiliben 1990-ben megtartott Bagis találkozóra meghívott és megjelent tanárok szeretetteljes köszöntése után felsorolásra kerültek azon kedves tanárok nevei, akik már nem jelenhettek meg ezen az iskolai összejövetelen.
 
„Nevük felsorolásával emlékezünk Rájuk.” - hangzottak el Krassói Kornélia kedves szavai, aki a Leánygimnázium Baráti Körének ünnepélyes megalakulásán a megnyitó beszédet tartotta. (Emlékkönyv 210. oldal)
 

A névsorban volt olvasható dr. Györgyfalvay Dezsőné neve is.

E honlapon is tisztelettel emlékezünk meg Róla.

 

 

«« Vissza ««Észrevételeket és javaslatokat a dokaistvanne@gmail.com e-mail címre várjuk.