Akkor és most_Régen és ma

«« Vissza ««

Budai Józsefné Maróti Olívia

 

1959-ben a IV. d osztályban érettségizett.

 

Olívia szerkesztőségünk kérésére néhány mondatban megírta az érettségi után megtett lépéseket,

vázolva életútjának főbb állomásait.

 

  

Maróti Olívia az érettségi után, még az évben felvételt nyert a  Marx Károly Közgazdasági Egyetem Ipar Szakára.

Ott ismerkedett meg férjével. Mivel Ő szekszárdi volt, a diploma megszerzése után Szekszárdon folytatták közös életüket.

A Bezerédy István - akkor még Közgazdasági - Szakközépiskolában helyezkedett el, statisztikát, számvitelt tanított.

Műszaki végzettségét bővítvén az oktatási intézmény előírásai szerint, beiratkozott az egyetem tanári "b" - kiegészítő szakára.

Hogy a pedagógus pályát megszerette Olívia, az látható. 42 évig tanított ugyanabban az iskolában és onnan ment nyugdíjba is.

 

Az iskolareform, az 1961. évi III. törvény legtöbb változást a középfokú képzés rendszerében hozott, új típusként vezette be a szakközépiskola különböző fajtáit." - olvashatjuk a Bezerédj iskola honlapján.

Olívia tanári évei alatt hasonló változásokat élt meg, mint annak idején a Bagi Ilona Gimnázium és Szakközépiskola tanárai.
1967-től  vált az iskola Bezerédj István Kereskedelmi Szakközépiskolává. Az 1976-77-es tanévben, 9 év után az iskola neve újból változik, Bezerédj István Kereskedelmi Szakközépiskola és Gépíró - Gyorsíró Iskola lesz. 1981-től: Bezerédj István Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet, Gépíró - Gyorsíró Iskola.

 

 

 

 

Küldemény hiányában fenti fotót szerkesztőségünk az internet társasági oldaláról, az iwiwről emeltük be.

Olívia később talán bővíti majd egy-egy kiegészítő gondolattal és néhány fotóval ezt a rövid, de lényegre törő bemutatkozást,

mely hozzánk küldött leveléből olvasható. 

 

 

 

Bezerédj István szobra Szekszárdon.

Konrád Sándor alkotása (1942)

Fotó felhelyezésének engedélye: (Én, a szerző, ezt a művemet ezennel közkinccsé nyilvánítom.)

 

 

«« Vissza ««Észrevételeket és javaslatokat a dokaistvanne@gmail.com e-mail címre várjuk.