Életutak

«« Vissza ««

Wlassics Istvánné Kőszegi Erzsébet - 1942

Emlékezés édesanyámra

 

Wlassics Ágnes 1965-ben érettségizett diák emlékezik édesanyjára,
aki ugyanebben a Gimnáziumban 1942-ben fejezte be középiskolai tanulmányait. 
 
 
Szerkesztőségünkhöz küldött levelét így kezdi: 
 
Egy kertes házban lakunk, - ahol három generáció is lakott már. Keresem a régi fotókat, melyek segítenének a mélyebb emlékek feltárásában. 
1944. április 3-án az erzsébeti szőnyegbombázás a mi házunkat is eltalálta, így nagyon sok minden el is veszett. Bár emlékszem anyukám Kalmár Ilona alapította leánygimnáziumi tablóképére, de még nem találtam meg, Most egy-két gondolatot írásba foglalok, de csak főbb vonalakra emlékezve!!
 
Anyukám 1923. januárjában született, alsó elemi osztályait a Ranolder iskolában végezte, apácák tanítása mellett. 
 
Ma, az interneten az iskoláról ez a mellékelt fotó látható.
(Néhány évvel a kiegyezés után, 1875-ben léptek be az első diákok iskolánk épületébe. Ekkor nyílt meg a mai Leövey Klára Gimnázium elődje, a Ranolder Intézet.
Alapítója - számos más leányiskoláéval egyetemben – Ranolder János veszprémi püspök volt. Utolsó alapítása a pesti Ranolder Intézet volt, amely a nemes püspök halála után tizenhét nappal nyitotta meg kapuit.
Az alapító akarata a következő volt: "Óhajtásom és hivatásomnak szent kötelességérzetében elhatározott szándékom Pest Ferenc külvárosában Isten adományaiból, Isten dicsőítésére, embertársaim javára, üdvére katholikus leánynöveldét építeni és alapítani, és annak vezetésével a Szeretet leányait, vagy amint őket nevezik, irgalmas nénéket megbízni." Idézet az iskola honlapjáról)
 
Azután az Erzsébeti Kalmár Ilona első gimnáziumba járatták szülei. Azt már sajnos nem tudom melyik évben kezdte meg a Török Flóris utcában a tanulást. Azt tudom, hogy örömmel járt oda az iskolába, nagyon szerette az osztályt  és az osztálytársait.
 
Szerkesztői kiegészítés!
Kökény Sándorné: A pesterzsébeti leánygimnázium – Bagi Ilona Gimnázium emlékkönyvében 1936-tól került rögzítésre az osztályok névsora. Így, - mivel Ágnes egy korábbi levelében megírta édesanyja nevét: Kőszegi Erzsébet, - szerkesztőségünk az osztályt meg tudja nevezni. Ágnes édesanyja tehát 1942-ben érettségizett, Dr. Bayer Istvánné volt az osztályfőnöke.
 
A mellékelt fotó  a Török Flóris u. 106. szám alatti magán-leánygimnáziumot mutatja. A kép 1937-ben készült, Kalmár Eszter igazgatóhelyettes felvétele.
 
Ágnes folytatja 
Igaz barátnői voltak szinte életük végéig - sajnos már nem él egyikük sem -  Szomor Erika és Simon Teri.
Az imádott tanárnő Bayer Magdi néni volt, az Angyal. Sokat mesélt az álmodozó Kalmár Eszterről és a szigorú, de igazságos Kalmár Ilonáról. 
Osztálytársai közül a háborúban származásuk miatt meghaltak a Vértes lányok, Éva és Zsuzsanna. Barátnői közé tartozott még Pongho Klára, a gyáros lánya és Jászonyi Gabi, akinek szülei drogériát nyitottak Erzsébeten.
 
Azt gondolom, - anyukám baráti kapcsolatainak ismeretében úgy érzem, - bakfis évei a felső osztályokban boldogan teltek.
Mesélt a vasárnapi kötelező, de jó hangulatú ifjúsági misékről, a szigorú Decsei plébános és a lágyszívű, de mindig a lányokat védő Ottó László atya és a bohókás, mindenre kapható Lajtos József tisztelendő hittan, illetve templomi kórus vagy egyéb foglalkozásaikról őrzött emlékekről.
A diákévekből elhintett emlékeiről még eszembe jutott, hogy a Kossuth Lajos fiú gimnáziumból a lányok után jártak a fiú diákok, az iskola éle, és kísérgették őket. Majd, ha előkerülnek a fotók, akkor talán több minden jut eszembe!!!
 
Anyukámnak a gimnáziumi évek gondtalanul telhettek, legalábbis 1940-ig. Valahogy az rémlik, hogy arról mesélt, nyugtalanság kezdett úrra lenni tanárban, diákban, abban az időben. Bár anyu végzett, mire a háború igazán Erzsébeten is végig söpört. A háború előszele illetve kezdete valójában szétforgácsolta az osztályt. Mint írtam, anyukám Szomor Erikával és Simon Terivel tartotta a kapcsolatot halálukig. Simon Teri néni lányával a mai napig tartom én is a kapcsolatot, Szomor Erika unokatestvére pedig a férjem. 
A tanárok közül a legtöbbször Angyalról, Bayer Magdi néniről hallottam, akinek óráin a csönd, a figyelem és a tudás megszerzése volt a lényeg. A történelem óra egy időutazás volt vele,  imádták anyukámék.
 
 
Valahogy kevéssé bontakozott ki anyukám fiatal tanuló éveinek elbeszélése – írja Ágnes levelének visszaemlékező soraiban.
Szerintem az érintett témák, - a tanárukról, a diáktársakról történt megemlékezés  – mindegyike erről adott hangulatképet (Dné)

 

Az összeállítás Bács Attiláné sz. Wlassics Ágnes

 

1965 IV. d osztály  volt diákjának levele alapján

2010 novemberében készült.


 

 

 

 

 

 

 

Szerkesztőségünk köszönettel fogadta a visszaemlékezést.

 

 

Ágnes egy decemberi levelében megküldte édesanyja diákkori fényképét,

amely otthon, a kertben készült. A Bagis pöttyös ruha már itt sugallatot kaphatott.

A fotó hátoldalán olvasható dátum: 1939. június 18.

 

 

 

Wlassics Ágnes 1965-ben érettségizett a Gimnáziumban,

ahol édesanyja is végezte a középiskolát.

Mozaikok_Érdekességek 25  Wlassics Ágnes és édesanyja - Kőszegi Erzsébet

«« Vissza ««Észrevételeket és javaslatokat a dokaistvanne@gmail.com e-mail címre várjuk.