Emlékezés egy tanárra és édesanyára

«« Vissza ««

Danhauser Lászlóné angol-német szakos tanár

Leánya emlékezik meg szeretettel édesanyjáról

Itt ülök a fehér papír előtt. Gondolatok, emlékek kavarognak bennem. Azt a megbízást kaptam, hogy írjam le emlékeimet, mutassam be tanári egyéniségét Danhauser Lászlóné sz. Mohr Éva tanárnőnek, akivel 2 évig együtt tanítottam.
Sajnos nem tudok elfogulatlanul írni Róla, mert Ő az én anyukám volt. Elsősorban édesanyám, és csak másodsorban kolléga. Kérem, tekintsenek el a szubjektív hangnemtől, a sok kitérőtől, történetektől, amit írni szeretnék. De ez hozzátartozik az Ő életéhez, és egy olyan korhoz, ami sokaknak – akik olvassák ezt az írást – már csak történelem.
 
 
 
 
Édesanyám 1908. december 22-én született Óbudán.
Az Ő édesanyja szintén pedagógus volt – tanító néni, 50 éven át.
Tőle örökölhette pedagógus hajlamát.
 
Jött az első világháború, melyben sokan, sokat éheztek. Köztudott, hogy a háború után a lefogyott, budapesti gyerekeket vonatszám vitték a nyugati országokba feltáplálni. (holland, német, belga stb) Angliába csak egy szerelvény ment, de ezen rajta volt a 9 éves Évi és testvére az 5 éves Henrik. Egy évig voltak Brisztolban, ott jártak iskolába. Mire hazajöttek, tökéletesen beszéltek angolul, és szépen (irodalmi angol). Édesapjuk felismerve ennek jelentőségét, megtiltotta, hogy a két gyerek egymás között másként beszéljen, mint angolul. Így „kenyér” lett belőle.
 
1933-ban végezte el a Pázmány Péter Tudományegyetem angol-német szakát, és férjhez ment.
 
Ez a XX. század eleje volt, akkor még nagy szó volt, ha egy nő diplomás lett. De sajnos jött a nagy gazdasági válság. 10 évig nem kapott állást, csak helyettesítésre szerződéssel. Bizony mennyire hiányzott ez a 10 szolgálati év később, a nyugdíj összeg számításánál. Állása akkor lett, amikor a férfiakat kezdték vinni a frontra. Ő is egy frontra behívott férfi tanár helyére került, akit a Don-kanyarba vittek. Százados úti iskola, Hunfalvi Kereskedelmi Iskola, Ady Endre Gimnázium, Arany János Nyelviskola voltak állomáshelyei.
 
Sok-sok év orosz tanítás után az utolsó években néha-néha újra taníthatott angolt. Pedig milyen szépen beszélte.
A brisztoli barátnője egyszer azt mondta nekünk: „Ti nem is tudjátok, hogy anyukátok beszédén nem hallani, hogy nem született angol!” Ez a lehető legnagyobb dicséret volt, amit kaphatott.
Sokszor hallottuk édesanyámtól: ahány nyelvet tudsz, annyi ember vagy. Ezért nyaranként, a szünetekben mindig megpróbált minket is tanítani angolul, de sajnos nem tudtuk rendesen elsajátítani. Unokái közül azonban többen beszélik a nyelvet.
 
A világháború és a front elért minket, keresztülhaladt a városon, és amikor újra nyitották az iskolákat, megint új csalódás érte. Nem kellett a két nyugati nyelv tudása, oroszt kellett tanítani. 1948-ban lehetett, amikor központilag összegyűjtötték az ilyen szakos tanárokat (angol, német, francia, latin stb), és egy bentlakásos intézetbe egy hónapig „bezárták” őket átképzésre. Csakhogy mi már négyen voltunk gyerekek, és nem volt kire hagyni minket. A két kicsit a nagymama vállalta, mi a két nagyobb, intézetbe kerültünk emiatt.
 
A Bagi Leánygimnáziumban volt második idegen nyelv, tanítottak olaszt, franciát és angolt. Fiatal kedves angol tanárunk volt, aki sajnos súlyos beteg lett és meghalt. Ekkor szólt Halmy igazgatónő, hogy hívjam be nyugdíjas édesanyámat tanítani, ill. érettségiztetni. A felkérést édesanyám elfogadta. Abban az osztályban, ahol Ő tanította a nyelvet, én is tanítottam akkor.
Így kerültünk egy tantestületbe, s tanítottunk egy osztályban. Az érettségi tablón együtt van anya és lánya.
 
Visszatekintve: édesanyám és nemzedéke rossz korban élt.
 
Szorgalmas, jó tanár és négy gyermekének szerető és felelősséget vállaló édesanyja volt.
Férjének megértő társa, aki az életének nehéz szakaszaiban segített hordani a terheket.
 
Édesanyámtól 1979 áprilisában vettünk végső búcsút,
szívünkben örökre megőrizvén Őt.
 
 
Köszönet mindenért!
 

 Dr. Gockler Lajosné Danhauser Piroska 

2010. május 13.

 

«« Vissza ««Észrevételeket és javaslatokat a dokaistvanne@gmail.com e-mail címre várjuk.